https://www.bskareldegrote.nl/wp-content/themes/gymappstest Nieuwe maatregelen COVID-19 |

Nieuwe maatregelen COVID-19

Beste ouder(s) en verzorger(s),

 

COVID-19

Na aanleiding van de persconferentie van 2 november informeer ik u over de extra maatregelen rondom COVID-19 die wij als school doorvoeren.

 

Nieuwe maatregelen

Afgelopen vrijdag heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen wat de huidige maatregelen zijn die wij als school hanteren rondom COVID-19, de basisregels zijn hierbij van belang. Afgelopen zondag zijn daar de volgende maatregelen aan toegevoegd:

·         Bij binnenkomst in de school is het dragen van een mondkapje verplicht.

·         Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

 

Vandaag wil ik de volgende maatregelen daaraan toevoegen.

·         De ouderkind-gesprekken die eind november staan gepland vinden online plaats.

 

Afwezigheid leerkrachten

In de school merken wij ook dat leerkrachten zich steeds vaker moeten laten testen en daardoor vaker afwezig kunnen zijn. Het is helaas moeilijk om aan vervanging te komen. Als een leerkracht ziek is gaan we in eerste instantie vervanging aanvragen. Als er geen vervanging is, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de klas naar huis te sturen. Wij vinden dit natuurlijk ontzettend vervelend.  Zodra een klas naar huis wordt gestuurd, dan wordt u in de ochtend daarover gebeld. Tevens krijgt u dan verdere informatie over thuisonderwijs.

 

Huidige richtlijnen

De huidige richtlijnen zoals we die nu hanteren op Karel de Grote blijven van kracht.  In de week voor de kerstvakantie bekijken we opnieuw naar de huidige richtlijnen. U ontvangt dan wederom een bericht.

Onderstaande maatregelen blijven dus nog van kracht.

·         Vanaf 08.15 uur is de poort open. De leerkrachten staan vanaf 08.20 uur buiten om de kinderen op te wachten. Vervolgens gaat de leerkracht samen met de kinderen naar binnen.  Ouders blijven dus nog buiten de poort wachten.

·         Alle kinderen komen door dezelfde poort bij het schoolplein naar binnen.

·         Ouders kunnen ten allen tijden een afspraak maken met de leerkracht. Ouders mogen dan fysiek in de school aanwezig zijn. Het is daarbij wel van belang om een mondkapje te dragen, 1.5 meter afstand te houden en de handen te desinfecteren bij binnenkomst.

·         Ouders van nieuwe leerlingen mogen in de eerste week hun kind naar de klas brengen. Het is daarbij wel van belang om een mondkapje te dragen, 1.5 meter afstand te houden en de handen te desinfecteren bij binnenkomst.

 

We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Wij willen graag de kans op besmettingen beperken en kiezen daarom om tot aan de kerstvakantie deze extra maatregelen door te voeren.  

Mocht u vragen hebben over de huidige richtlijnen of protocollen rondom COVID-19, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. 

 

Met vriendelijke groet,

Team Karel de Grote