https://www.bskareldegrote.nl/wp-content/themes/gymappstest Versoepelingen |

Versoepelingen

 
Beste ouders en verzorgers,
 
Het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs te versoepelen per 26 juni. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen die wij op basisschool Karel de Grote doorvoeren:
 

  • Per 26 juni: Mondkapjesplicht vervalt. Waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden.
  • Per 26 juni: Het loslaten van de cohortering. Kinderen spelen dus weer met elkaar buiten en niet meer per groep.  
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
  • Per 30 juni: Het loslaten van de aangepaste schooltijden bij het ophalen. Alle kinderen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.45 uur uit en op woensdag om 12.30 uur. U als ouder wacht buiten het schoolplein op uw zoon of dochter. De leerkracht komt met de klas naar buiten. 
Test: Lethas-NT2-A1-deel 4a: de klok lezen (Het is kwart voor ...) {6} * |  Quizlet

 
Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden:. 

  • Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog. 
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona.
  • Besmetting, bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine

Bij besmetting op school volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD m.b.t. thuisquarantaine. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt en hoelang de quarantaine noodzakelijk is.

  • Quarantaine na verblijf in buitenland/quarantaineplicht

Kinderen t/m 12 jaar dienen enkel te beschikken over een quarantaine verklaring na langer verblijf in een hoog-risicogebied.
Het overzicht van zeer hoog risicogebieden wordt steeds geactualiseerd door de RIVM.
(dit punt is m.n. van belang na de zomervakantie en geactualiseerde richtlijnen).
 
 We hebben minder dan vier weken te gaan dit schooljaar, wij als school hebben besloten om niet meer wijzigingen door te voeren. Dat betekent dat in elk geval tot het einde van het schooljaar ons blijven houden aan de gemaakte afspraken rondom COVID-19.  
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met juf Marijke.
Hopende u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groet,
Mede namens team Karel de Grote