https://www.bskareldegrote.nl/wp-content/themes/gymappstest Dicky (vrijwilligster) |

Dicky (vrijwilligster)

Ik ben Dicky Zeilstra. Ik heb vroeger hier op school gewerkt als Interne Begeleider en juf in groep 1.

Ik ben al acht jaar met pensioen, maar ik kom nog één dag in de week hier om kinderen die het nodig hebben extra te helpen met bijvoorbeeld rekenen, begrijpend lezen en spelling. Ik vind dat heel fijn om te doen. Op deze manier blijf ik betrokken bij de kinderen en collega’s. Verder ben ik vertrouwenspersoon voor de ouders en collega’s.